บล็อกชุมชนของ eÿeka

ติดตามการประกาศของชุมชน

ทีมคอมูนิตี้แมเนเจอร์ที่ทุ่มเทของเราแบ่งปันข่าวใหญ่ของชุมชนและ eÿeka ให้กับคุณ มาเรียนรู้เพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักสร้างสรรค์ผลงานเก่ง ๆ การประกวดใหม่ ๆ บน eÿeka และสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอเดียของคุณหลังจากการประกวดสิ้นสุดไปแล้วกันเถอะ

ติดตามข่าวสาร ติดตามเรา:
ค้นหาบทความตามชื่อหรือเนื้อความ

“eYeka prizes allow me to pay off wedding bills!” said James Pickles, our Creator of the Month of Aug 2017

โดย kajeeporntechataveekijkul ในวันที่ 01 สิงหาคม 2017 07:00 น. Featured Authors 0

Hello eYeka people!

Summer is here! And it’s time to get some inspiration from our Creator of the Month! Let us introduce you a creator from UK, James Pickles or jamesdesign who has joined eYeka for less than a year but have already won 4 prizes! Curious to know how he did that? Let’s go find out!

Hi James! Can you tell us a bit more about yourself and your story? What do you do besides your great creations on eYeka? Fun facts about you?

Im a 40 year old graphic designer from the UK. I Qualified from university 20 years ago with B.A (Hons) in Graphic design and communication. (Wow! Has it been that long!)

Im currently an ‘In-House’ graphic design manager, working for several different fashion brands. My day to day involves Art Directing photoshoots, creating fashion magazines and press adverts, as well as lots of direct marketing and promotional materials.

What made you interested in design and creative world? Was there any inspiration or a person who inspired you?

From being a very young child I would constantly be drawing whether that be cartoon characters or cars, I would always have a pencil in my hand! I would religiously watch the Rolf Harris TV show as a child (a very well-known cartoonist here in the UK). 

It’s very disappointing these days that everything seems to be computer based, there doesn’t seem to be much of a market place for hand drawn illustration in the commercial world. I love design and wouldn’t want to be doing anything else for a living. 

I intend to ‘go back to my roots’ and pick up the pencils and paint brushes again later in life, travelling the world painting scenes from around the globe.

You just joined us back in 2016 but you have contributed a lot! Could you tell us how did you find out about us and why did you decide to join?

Yes, I have been a member of eYeka for less than a year now, but pleased to say I have won 4 competitions (so far!). My current role at work can be limiting as far as concepts are concerned with it being fashion based and I really wanted to get involved in doing graphic design work for some big brands in various different sectors, so before I decided to look for another job that would allow me to get involved in doing this, I looked online to see if I could find anywhere I could have this creative output and I’m incredibly pleased to say I found eYeka!

eYeka is the perfect fit for me, it allows me to carry on with the  job I love, but also challenge myself for some great brands in my spare time. (Plus the extra cash is always welcome!)  

Can you share your creative process with eYeka contests? How can you come up with a great idea?

My process involves checking the eYeka website every morning whilst I have my morning coffee at home, I look to see if there are any new briefs to work on, I will read through the brief, then on my journey to work I will be thinking about it… Any ideas, thoughts, taglines, etc I will note on my phone, I will have the brief in the back of my mind for the rest of the day and will again just note down any thoughts on my phone. (God bless the iPhone!) Then on an evening I will go through the notes and transfer them to mac, I try to work on how to engage the audience, find the solution to the problem, I look for key words within the brief to find an angle or hook.

Up until now, you have submitted 139 accepted entries and 4 prizes in just a year! How do you do it? Is there any tips and tricks you can share with other creators?

Yes, I’ve been a member for about 9 months, I’m pleased to say I have won 4 competitions. I think that reading the brief and understanding the ‘problem’ the brand has is key to answering the brief. The solution is always right there in the brief, it’s just a case of dissecting it. I often look at the very opposite of some of the keywords I find in the brief to find the answer, i.e if the challenge is to find something light, I will explore how dark is the very opposite… explore the negatives to find the positives (if that makes sense!?) 

Do you have a favourite entry that you are especially proud of? If yes, why this one?

Yes, my most recent win is my favourite. I think the quote from the brand on my winning entry was “I absolutely nailed it” It had a perfect tagline for the brand and the visual/concept was challenging the viewer to engage with the product.

What have you been able to do or to achieve with the prizes you have won?

With the prizes I have won it has allowed me to pay off some of the payments on the car I promised myself I would get before I was 40 years old (I managed to get it at 39 years old!) a Porsche 987S 3.4. I also recently got married to my beautiful wife, Samantha and eYeka has allowed me to pay off the wedding bills!

If you could describe eYeka in 3 words, what would that be?

Challenging, addictive, inspiring

And at last, what advices would you give to new creators?

Don’t be afraid to think outside the box. Read the brief and take down ANY thoughts even if you think they won’t lead to a solution, quiet often they do!

Thanks so much for the inspiration! We’re happy to hear that we are indirectly a part of your fancy car and your beautiful wedding ;)

You can learn more about James’ work on his personal website: https://www.behance.net/james_pickles  

Until next time!

เข้าร่วมการสนทนา ระบุความคิดเห็น

ลงชื่อเข้าใช้สร้างบัญชีใหม่

Help Gerber Life tell the story of how child life insurance protects a child’s future

โดย Natasha Miller ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2017 11:13 น. เปิดรับชิ้นงาน 0

Help Gerber Life tell the story of how child life insurance protects a child’s future.

Gerber Life Insurance, an affiliate of Gerber Products, the baby food company, provides whole life insurance for children – The Gerber Life Grow-Up ® Plan. It provides financial protection, builds cash value, and guarantees life insurance coverage for a lifetime. Most American parents know Gerber Baby Food helps children build a nutritional foundation for the future, but few realize that Gerber Life helps children build a sound financial future as well.

Gerber Life Grow-Up Plan® Plan guarantees that every policy holder will be insured for his whole life, regardless of any health or medical conditions, or a hazardous occupation. It’s easy to sign up for: it takes 3 minutes to fill in the form to get a quote.

Unlike older generations who learned about insurance products from traditional media channels like TV or direct mail, Millennial moms tend to zap those channels in favor of digital, including mobile.

Gerber Life wants to communicate how Gerber Life Grow-Up® Plan helps parents protect their child’s future in an authentic, simple and emotional way. Can you help?

Format: Poster with headline and body copy + answers to the questions (3 pages max)

Check this brief!

Jury's Prize

 1. 3,000€
 2. 1,500€
 3. 500€

Good luck!

เข้าร่วมการสนทนา ระบุความคิดเห็น

ลงชื่อเข้าใช้สร้างบัญชีใหม่

Discovering eYeka talents: creator of July - Marcio Frois

โดย pernianfarahani ในวันที่ 03 กรกฎาคม 2017 08:46 น. Featured Authors 0

Hello eYeka!

Finally sunny July has arrived and it’s time again to discover another inspiring creator of the month. This time we want to introduce to you Marcio/mhfrois – a freelancer from Brazil who has inspired us mostly by his ideas for our mobility contests! Let’s meet him and know more about what he does on his spare time, the source of his inspiration and how he has managed to get 256 accepted entries on eYeka!

https://eyekaen.uservoice.com/assets/122812627/MFrois_6.JPG

So Marcio, please tell us a bit more about yourself, what’s your story? What do you do besides your great creations on eYeka?

Since childhood I have a very fertile imagination. I loved reading comic books, watching cartoons and TV shows. Then I would go out into the neighborhood creating my own hero story, having fun even when I was alone. Somewhat like the character in the BOB'S WORLD drawing, haha! When I grew up, I ended up pursuing an advertising career. I worked 11 years in a cultural institution in my city. Then a great friend called me to be a partner in his agency, where I stayed for 2 years. I am currently in a technology company, but I continue to serve clients as a freelancer.

You have been an eYeka member for just a little over 1 year. Could you tell us when and why you decided to join this platform?

My other great Buddhist friend, Alexandre Godoy, has been a member of eYeka since 2011. He works with videos but did not have much time to attend. In 2016, he had the intuition to call me to participate in the contests with him and share the prizes. Since then, I have been working in a large advertising agency, with multinational clients and exciting jobs. I was really needing to rescue my creativity because at work it is not always possible. And participating in the eYeka contests gave me the possibility to let the imagination flow in the limit, without exaggerated restrictions.

Can you share your creative process with eYeka contests? What inspires you?

At first I was so happy that I wanted to participate in all contests. But after a while, I realized that the ideal is to select the jobs that I identify with the most and focus, since there are many proposals per month. After choosing the contests, save the briefing on GOOGLE KEEP on my cell phone and read it several times, since I have already been disqualified a few times for not being suitable for the briefing. During the day, when I have an idea, I open the application and note it. At night, at home, I research a bit about the brand on the internet, select some photos on imagebank sites and search for new technologies that can help create something new in the case of innovative ideas projects. Finally, I write down all the ideas and select one or more, developing the text and answering the questions. Only after that I start to create the visual part.

https://eyekaen.uservoice.com/assets/122812591/MFrois_1.JPG

During only a year you have 256 accepted entries and 4 prizes! Big congratulations!How do you do it? What is your working process?

Gratitude !! Every time I get the email from '' YOUR PROPOSAL HAS BEEN SELECTED '', I feel my energy at the top and that's incredible. From what I have read about creativity, it is a non-continuous process that happens gradually. After I read the briefing, I do the brand research, technologies and photos on the internet, I leave the idea aside for some time and gradually I'm thinking of a creative solution. I remember my first prize, ''Exciting yet Stable life", in July 2016, I got the idea while resting after lunch on a pew bench. It was like a flash, a very quick insight. Of course sometimes I get really excited about a job and I really think he has a chance of winning but then it does not happen. But the important thing is to be happy also when the other participants win. I love choosing my champions on the community mural. There are so many amazing people taking part in the contests.

I can not help but mention that whenever I can I involve my family in the process of creating the contests. My son Julio Campos, age 17 (photo), usually evaluates my work, suggesting ideas and giving opinions. In the VICKS VapoRub contest, the inspiration for my entry came from my mother, Dita Lages from Campos Fróis, 77 years old (no photo - by the way, she does not like to take pictures!). The idea was a rubber glove in the shape of the VICKS brand to pass the ointment without letting the product have contact with the skin. And it's at my mom's house that I get every Saturday afternoon creating projects for eYeka.

https://eyekaen.uservoice.com/assets/122812537/Julio_Frois_2_son_.jpg

My beautiful nieces Fernanda, 9; And Marina Fróis Lages, 7 (photo), and Felipe and Giovana Fróis, were inspirational sources for the idea of ​​a panela that cooked several separate foods and at the same time, for the TEFAL contest. My younger sister, Valéria Fróis, mother of the two little angels, always helps me with great ideas. Currently, she and I have an entry competing for the PERFUME GIFTING competition. Let's wait to smell the scent of this story, hahaha! I find it interesting to know and understand how people from other age groups think about products and solutions. Children usually have a very free mind. For this reason, whenever I have the opportunity, I involve my family in the brainstorms!

https://eyekaen.uservoice.com/assets/122812519/Fernanda-MF_-_Marina_3.JPG

Do you have a favorite entry that you are especially proud of?If yes, why this one in particular?

Among the works I did and did not win, I particularly like the ones I created for the "ENGAGING WITH NATURE" contest, which is a huge project (and very expensive, I imagine!) And very creative that gave me great pleasure in developing; And 'UNIVERSAL FREE TRANSPORTATION', which is very futuristic and realistic at the same time, as a solution for transportation in the future. After my first job for this contest was rejected, I sent an eYeka support email asking if I could send another proposal after the deadline. And bingo !!! The moderator gave me another 24 hours and I was able to send a proposal that was accepted. Winning is very good, but I'm also very happy when I do something inspiring, that is very voted by the members or that I win the certificate of participation. I have already sent an idea to eYeka so that the jurors give notes for the non-winning works. It would be nice !

When did you start your life as a creator?

I have an incredible facility to play with words, to make '' puns '' since I was a child. It's almost an addiction I can not avoid. At age 12, I won a brand contest in honor of my high school's 40th birthday. After watching TERMINATOR with Arnold Schwarzennegger, I started writing fiction / storytelling / hobby movies (and I still think of writing stories!). At 23, I created the mark of the 20 years of the zuniversity's advertising course. Whenever a nephew makes a birthday, I create a personalized invitation for the party, which I love to do. Especially, I like to develop brands. The OFRB mark attached is from the law firm of my brother Vinicius Fróis. The icon represents an alliance viewed in perspective, symbolizing the union of the 4 partners. I am very proud of this brand, which is simple and strong, in addition to being made for a special client, family. For my sister Valéria, I adapted the mascot design of our soccer team from the heart, CLUBE ATHLETIC MINEIRO, to stick in the freezer of her house. On game days, we gather to drink and watch another win.

 What have you been able to do or to achieve with the prizes you have won?

I used some of the money to buy a new notebook. The rest I made a saving. In January of this year, I won 3 competitions between the 3rd and 18th. It was a great surprise and I was very happy.

My partner Alexandre invested the money in a kiosk of natural juices, besides saving a part too. We meet 2 times a month to discuss video contest briefings, which is his specialty.

If you could describe eYeka in 3 words, what would that be?

Motivation, dopamine and out-of-box

And finally, what advices would you give to new creators?

First, I suggest that you select the contests you most identify with. Sometimes they accumulate several contests with the same deadline, and choosing many contests at once can disrupt the creation process with quality. Do not just choose the prize value, just follow your heart.

Then let the mind open and the imagination free. Create your own creation process by doing research and brainstorming. Seek inspiration in the most unusual places. The idea I had for the MANUAL RAZORS contest came from the observation of the door of the company where I work, which uses an electromagnet system. When I realized this, I had the insight of creating a razor blade cable with a magnet that connected to the blade in a quick and practical way.

I believe that all people have creative potential, but it must be stimulated in some way to develop. It can be through music, reading or great series that talk about creativity, such as the great series MACGYVER (80's and current) and the series on advertising of the 50's MADMEN. In short, creativity is just a matter of focus on the solution. I hope it has helped the new creators in some way. I wish you good luck, and a Long and Prosperous Life, as my avatar would say, Mr. Spock, hahaha. Alohaaaaaaa !!!

https://eyekaen.uservoice.com/assets/122812549/MF_-_Marina_2.JPG

Thank you so much for taking your time and sharing your great story! We wish you good luck in all future contests on eYeka and creative life.

 

 

เข้าร่วมการสนทนา ระบุความคิดเห็น

ลงชื่อเข้าใช้สร้างบัญชีใหม่

Taste the Sunshine with Dole dried fruits

โดย kajeeporntechataveekijkul ในวันที่ 29 มิถุนายน 2017 11:00 น. เปิดรับชิ้นงาน 0

Taste the Sunshine with Dole dried fruits

Fruits are so versatile and can be enjoyed in a variety of exciting ways. Dole is an all-natural brand of fruits. They offer a great way to enjoy fruits as a snack in the form of dried fruits – dried mango, pineapple and banana chips. They’re made from the most premium fruits selected by Dole and every bite of the dried fruits is like a Taste of Sunshine. It’s a guilt-free way to snack your heart away without having to worry about artificial colors and flavors. This is a great snacking option for 25 to 40 year-old women who are conscious about their health. They are always on the lookout for convenient and high-quality snacks which can replace unhealthy chips, chocolate and candy. We want your help in convincing women that Dole dried fruits is the perfect tasty and healthy snack for them and every bite taken is like a Taste of Sunshine.

Through exciting visuals in a vibrant poster with tagline, show how Dole dried fruit’s every bite is like a Taste of Sunshine and convince women that it’s the perfect tasty and healthy snack.

Format: Poster with tagline – 1 page

Check out the brief!

Jury's Prize

 1. 2,500€
 2. 1,500€
 3. 500€
 4. 500€
 5. 500€
 6. 500€
 7. 500€
 8. 500€
 9. 250€
 10. 250€

เข้าร่วมการสนทนา ระบุความคิดเห็น

ลงชื่อเข้าใช้สร้างบัญชีใหม่

Tamaggo - No Frame, No Pain

โดย Natasha Miller ในวันที่ 26 มิถุนายน 2017 16:13 น. เปิดรับชิ้นงาน 0

Create a humoristic short video to launch the revolutionary Tamaggo 360 Live Camera

With social media, people are now able to record and share their lives online at any moment in the day. But choosing the moments, the filters to apply on the lens of the camera, and the right frame, has led to a situation where people only re-create a beautiful version of their lives online, which has little to do with reality.

Our sponsor Tamaggo has therefore created a revolutionary solution: a 360 Live Camera that will change the way people share their lives on social media, connecting them as if they were together sharing the same moment, authentically with no frills, and in real time. You can learn more about Tamaggo on their Kickstarter page. By removing the constraint of the frame, Tamaggo also removes the pain that people could face, hence Tamaggo’s campaign idea is “No Frame, No Pain”.

The challenge for Tamaggo is to bring this campaign idea to life. Can you help creating short vertical video showing how the frame in filming is a barrier by dramatizing someone or something literally hitting this frame 

Format: short vertical videos

Join the contest

Jury's Prize

 1. 8,000€
 2. 5,000€
 3. 4,000€
 4. 2,000€
 5. 1,000€

Good luck ! 

Thomas

เข้าร่วมการสนทนา ระบุความคิดเห็น

ลงชื่อเข้าใช้สร้างบัญชีใหม่