อะไรคือคุณสมบัติใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่รถยนต์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะสามารถนำเสนอให้แก่ผู้ขับขี่ได้?

การใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things - IOT) ในอุปกรณ์ต่างๆ นั้นทำให้เราสามารถพูดคุยกันได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้โลกนั้นเชื่อมโยงกันมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น ความเป็นไปได้ของ IOT นั้นไม่รู้จบ! รถยนต์นั้นได้เข้าร่วมขบวนการปฏิวัตินี้ ด้วยการมาถึงของ ‘รถยนต์ที่มีการเชื่อมต่อ’ (connected cars) รถเหล่านี้คือสมาร์ทคาร์ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ ระบบนี้จะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างฟังก์ชันใหม่ๆ ที่ใช้ง่าย สำหรับผู้ขับขี่ที่จะตื่นเต้นและประทับใจ บริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งมีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ของคุณ และหาไอเดียสำหรับคุณลักษณะบริการใหม่ที่เป็นนวัตกรรม สำหรับรถยนต์ที่มีการเชื่อมต่อ!

แสดงให้เราเห็นคุณลักษณะบริการใหม่ที่ใช้ง่าย ที่รถยนต์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นสามารถนำเสนอให้แก่ผู้ขับขี่ได้ และทำให้ประสบการณ์การขับขี่น่าตื่นเต้นและน่าประทับใจยิ่งขึ้น

อ่านบรีฟเลย!

รางวัลโดยคณะกรรมการ

  1. 4,000€
  2. 2,500€
  3. 2,000€
  4. 1,000€
  5. 500€