Carlsberg - อาจเป็นเบียร์ที่ดีที่สุดในโลก!

Carlsberg เชื่อในการหมักเบียร์ด้วยใจและความคิดแบบ positive พวกเขาใช้ส่วนผสมคุณภาพดีที่สุดในการหมักเบียร์ ซึ่งทำให้ Carlsberg มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น เมื่อเทียบกับเบียร์แบรนด์อื่นๆ ในโลก สิ่งนี้ทำให้ Carlsberg อาจเป็นเบียร์ที่ดีที่สุดในโลก! ในชีวิตคนเรามักจะมีสถานการณ์ที่เราไม่พอใจในบางสิ่งที่มีอยู่ และรู้สึกว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นหากมีสิ่งที่ดีขึ้น เช่น คนจำนวนมากมักไม่พอใจกับงานของคนเอง และใฝ่ฝันถึงงานที่ดีกว่า สถานการณ์เหล่านี้คือสถานการณ์ที่ Carlsberg ต้องการมอบเบียร์ Carlsberg ในแก้วเย็นเฉียบ และเสนองานที่ ‘อาจเป็นงานที่ดีที่สุดในโลก’ แก่พวกเขา โอกาสเดียวในชีวิต ที่จะได้เพลิดเพลินกับเบียร์ Carlsberg และพิชิตเงินจำนวนมากมายเพียงดื่มเบียร์เป็นเวลา 4 ชั่วโมง!

เราอยากให้คุณช่วยคิดหาไอเดียที่เริ่มจาก ‘นี่อาจเป็น…ที่ดีที่สุด’ ซึ่งจะช่วยให้ Carlsberg เชื่อมโยงกับนักดื่มเบียร์ด้วยวิธีที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมและสื่อความหมายที่ดี

บอกเราเกี่ยวกับไอเดียที่สร้างการมีส่วนร่วมและน่ากล่าวถึง ที่จะเติมความมีชีวิตให้กับคำกล่าวของ Carlsberg ว่า ‘นี่อาจเป็นเบียร์ที่ดีที่สุดในโลก’ เพื่อช่วยให้เราเชื่อมโยงถึงนักดื่มเบียร์อย่างมีความหมาย

รูปแบบ: งานนำเสนอพร้อมข้อความและภาพ (สูงสุด 3 หน้าต่องาน)

อ่านบรีฟเลย!

รางวัลโดยคณะกรรมการ

  1. 4,000€
  2. 2,000€
  3. 1,000€
  4. 500€