บล็อกชุมชนของ eÿeka

ติดตามการประกาศของชุมชน

ทีมคอมูนิตี้แมเนเจอร์ที่ทุ่มเทของเราแบ่งปันข่าวใหญ่ของชุมชนและ eÿeka ให้กับคุณ มาเรียนรู้เพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักสร้างสรรค์ผลงานเก่ง ๆ การประกวดใหม่ ๆ บน eÿeka และสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอเดียของคุณหลังจากการประกวดสิ้นสุดไปแล้วกันเถอะ

ติดตามข่าวสาร ติดตามเรา:
ค้นหาบทความตามชื่อหรือเนื้อความ

Create a special edition of the Doritos packaging and create a buzz!

โดย Thomas Langella ในวันที่ 08 ธันวาคม 2017 14:24 น. เปิดรับชิ้นงาน 0

Create a special edition of the Doritos packaging and create a buzz!

Who has not heard of Doritos? Doritos is more than just a seasoned tortilla chip. It is a brand that does things that no other brand can do. The brand’s bold personality, combined with its intense bold flavors, tooth-rattling crunch, and unique, edgy, triangular shape make it an icon among the younger generation.

Doritos is the spark that ignites you to release your Inner Bold. They are made for people who seek out bold experiences - we call them “Hyperlifers”, meaning individuals who have a youthful lean-in mindset. They seek fun, self-expression and stimulation and are defined by technology, globalization and optimism. These people, from 16 to 24 years old, are torn between standing out and fitting in. They want to maintain individuality but do not want to break the rules. They are Doritos lovers who always seek to try new things and they are ready for adventures – however they define them.

Doritos wants to help them seize life even more and express themselves in a bold way with a new, iconic, and buzz-worthy packaging. Can you help break the mold?

Format: presentation

Join the contest

Jury's Prize

 1. 3,000€
 2. 1,500€
 3. 500€

Good luck !

Thomas

เข้าร่วมการสนทนา ระบุความคิดเห็น

ลงชื่อเข้าใช้สร้างบัญชีใหม่

Happy December - Meet Giulia, our Creator of the Month!

โดย Natasha Miller ในวันที่ 05 ธันวาคม 2017 07:00 น. Featured Authors 0

Hey eYeka!

As Andy Williams told us a million times, this is the most wonderful time of the year. We hope you are ready to celebrate, whether you are a believer or not, just enjoy the great vibes and beautiful lights! And because we like to finish our year the best possible way, we would like to introduce you to our beautiful creator of the month: Giulia! Let’s find out a bit more about her :)

Hey Giulia! It’s a pleasure to have you this December!

Tell us a bit more about yourself…

My name is Giulia Rodilossi, I’m 26 years old and I was born and raised in Rome, Italy. I love to travel and understand new cultures and ways of communicating around the world and that is also why I have chosen to study in the UK for my Bachelor Degree in Advertising and Marketing. I have worked for agencies, political organizations, entertainment studios as well as start-ups in completely different roles within the communication arena and I’m now a freelance social media marketing manager in Rome.

When I was little I remember thinking that I needed to be the best at one thing only; growing up I realized that my varied passions and ability to immerse myself in different subjects and ways of thinking, is actually my best asset today. That’s why my experiences are extremely varied, both personally than professionally. So if you are asking me what characterizes me the most, I would say that it’s my eclectic nature. I think that the best ideas come from being open minded and taking inspiration from different sources and activities, that’s why I like to think of myself as a creator, rather than an adwoman – something that eYeka understands very well. That is also why I’m particularly proud that one of the contests that I have won, here on eYeka, was aimed at South Arabian males – possibly one of the furthest and most different cultures than the one I’m a part of!

You have been a member of our community since May 2017 and already you have won 2 contests! Congratulations!

How did you find out about eYeka?

I stumbled upon eYeka one day while I was looking through some creative opportunities online. I realized that creative crowdsourcing was a thing and started to look at a variety of platforms. eYeka is the only one I still utilize on a daily basis though. What attracted me to eYeka and keeps me engaged as of today is its simplicity of use, the fact that it understands the value of us creators, and the variety of contests it proposes. Some are more technical, others recognize the importance of the overarching big idea and don’t care if the overall execution is not as refined. This allows everyone a shot to grow in different areas, even if they are not operating in their primary areas of work. For example, I’m currently a finalist for a packaging contest that also required a rebranding. Although I can handle my fair bit at Photoshop, I’m not a graphic designer, but I have a ton of experience in strategic branding. This gave me the opportunity to enter the contest anyway and try out something different. I think that’s very clever, because the client can always re-propose a sound concept to a technical designer, whether it would be useless to have a beautiful design without a strategic mindset behind it.

Do you have a creative process? Where do you look for inspiration?

I’m very analytical, I always make up lists of the brand’s features and main benefits and have ton of research before putting down any idea. I look at pictures online, read articles, the client’s past work and what the competitors are doing. I also amplify my search if the brand could be utilized in different ways or if there is a category which seems different but where there are actually similarities in how the brand communication is approached. With all this material in hand, I automatically start thinking of taglines that represent the brand and then try to work with them graphically and see how much I can push each concept. If it is funny, can I make it absurd? If it is emotional, could I show it to the least emotional person I know and see that person reacting to it? If it needs to be straight to the point, can I explain it in 6 words? This way I start cutting off idea after idea until I get the best one I could think of and that checks positively all of the main points of the research.

When submitting an entry, how do you keep positive if it is rejected or not selected as a winning entry?

I have to be honest, that’s tough. Obviously, no one likes to lose, especially when they put a lot of work into it, but I’m particularly bad at losing! haha - However, I’m also not a quitter and I’m quite stubborn so I’m constantly trying everything over and over again. I look up the winners for those contests and try to understand what the client saw in their entry that they didn’t see in mine and I try to remember that for my own future entries. The beauty of the crowdsourcing concept is that you can measure up with other participants and share a critical and positive feedback. This allows all of us to grow and it personally gives me a stimulus at thinking and producing more.

What would you like to achieve (or have already achieved) with the prizes you will win/have won?

The best gratification comes from producing something that is appreciated by such high-end clients around the world. For what it concerns the money, they are always very welcome! My plan is to keep them apart from my work income and let them stay there. I don’t want to spend them for the foreseeable future. I want to see how much I can gain and appreciate that they are there because of my hard work.

If you had to describe eYeka in 3 words, what would they be?

Quality, collectivity, and obviously, creativity.

Finally, is there anything you would like to share with our creators?

Developing a creative sense is not as easy as it sounds; it requires an open mind, a committed focus and a bit of courage. The process on how to get there is different for everyone and it takes for time and effort. So try to understand what makes you unique as a creator and what can you offer with your solutions that someone else may not. Try out even the ideas that seem a little crazy, sometimes they are the best ones and even if they don’t work out in the end, they provide you with the stimulation to persevere and think differently. And finally, be proud and confident of yourself and your abilities but keep a learning mindset in everything you approach.

Thank you so much for your time Giulia! We can't wait to see new entries from you! 

Have a great holiday season everyone!

เข้าร่วมการสนทนา ระบุความคิดเห็น

ลงชื่อเข้าใช้สร้างบัญชีใหม่

Convince people with hearing aids to switch to Duracell batteries because they last longer.

โดย Ekaterina Pashina ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017 11:23 น. เปิดรับชิ้นงาน 0

Convince people with hearing aids to switch to Duracell batteries because they last longer.

Today around 5% of the world’s population suffers from hearing issues. This number increases every year because boomers, a large part of the population, are aging, and it is also due to improper exposure to excessive noise. Most people with inadequate hearing are above 55 years old. 

When they start using a hearing aid, (upon a doctor’s recommendation) they feel relieved and ‘connected to the real world again’. 

Most of the hearing aids come with pre-installed batteries, which are not Duracell. It is human nature to continue using a brand that has proven itself, especially for a device that keeps them “connected to the real world”. 

It is a shame because Duracell hearing aid batteries last longer than any other. 

So, can you help Duracell?

In an impactful and emotional poster, convince hearing aid users to switch to Duracell batteries because they last longer.

Format: A poster with a headline and an explanation of the main idea. (2 page PDF)

Join the contest now!

Jury's Prize

 1. 3,000€
 2. 1,500€
 3. 500€

Entries will be accepted till December 20, 2017 23:59 UTC! 

Good luck!

เข้าร่วมการสนทนา ระบุความคิดเห็น

ลงชื่อเข้าใช้สร้างบัญชีใหม่

Reinvent the way women shop for a Backstage inspired make-up brand!

โดย Ekaterina Pashina ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2017 10:24 น. เปิดรับชิ้นงาน 0

Reinvent the way women shop for a Backstage inspired make-up brand.

Make-up has become part of every girl and woman’s routine. It is a way to express your feelings, your personality or your style. Based on what you want to communicate to others, you will make-up differently.

This contest is about a new brand that wants to attract women with a new make-up range of products. This new French Beauty brand will soon be launched globally. This brand, that we’ll call “Back-Stage Couture” (the real name will not be disclosed for this contest), is a luxury brand, extension of a Couture activity. The creative director of this brand is a make-up artist who invents the products and oversees the models’ looks for the fashion shows.  As such, the products this artist designs (lipsticks, mascaras, correctors, accessories etc.) are used by professionals for such events.  

Get inspired by the back-stage environment to imagine what happens when a woman shops for make-up products. 

Format: Four pages with illustrations and text, PDF 

Join the contets now! 

Jury's Prize

 1. 3,000€
 2. 1,500€
 3. 500€

Entries will be accepted till December 17, 2017 23:59 UTC

เข้าร่วมการสนทนา ระบุความคิดเห็น

ลงชื่อเข้าใช้สร้างบัญชีใหม่

Special occasions with Nutella

โดย Thomas Langella ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2017 14:44 น. เปิดรับชิ้นงาน 0

Help Nutella spread positivity in families!

Today, Nutella is one of the most loved and most popular brands in Europe, for its unique and outstanding taste, excellent recipe and ingredients. People also love it for the sensorial consumption experience and the warm and optimistic brand personality that brings people together.

Nutella has carried out many innovative activations to engage consumers, attract people’s attention on a special occasion, and make them want to purchase Nutella, to be a part of it.

Now, Nutella needs your help to spread the positive energy in families and bring more optimism to the world!

Imagine how Nutella can spread the positive energy in families during one of the following two occasions: summer time or back-to-school.

FORMAT: PDF with visuals and text (4 pages max).

Join the contest

Jury's Prize

 1. 3,000€
 2. 1,500€
 3. 500€

Good luck !

Thomas

เข้าร่วมการสนทนา ระบุความคิดเห็น

ลงชื่อเข้าใช้สร้างบัญชีใหม่